Disclaimer

 

AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab besteden een constante zorg aan de website, ondanks dat kunnen AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

 

AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab verstrekken door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

 

Hoewel AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab alles in het werk stellen om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

 

AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab zijn zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab kunnen dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab.