Over Expeditie Gratis Wonen


Expeditie Gratis Wonen is een initiatief van AM, BAM Wonen, Bouwinvest, Eigen Haard en TBI WOONlab om duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen toegankelijk te maken voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Vanaf 16 november tot en met 15 maart 2017 zijn vier innovatieteams aan de slag gegaan om richting te geven aan dit gemeenschappelijke doel. De vier expeditieteams zijn:

 • Stad van Strax 
  Brengt nieuw evenwicht tussen wonen in de stad en daarbuiten.
 • Digitaal wonen
  Verkent hoe je van een woning een digitaal en waardevol knooppunt kan maken om wonen fundamenteel goedkoper te maken.
 • 100% woongeluk met 50% korting
  Verkent hoe door slimmere materialen en productiemethoden wonen de 
  helft goedkoper wordt.
 • CenterCity
  Zoekt naar slimme oplossingen om wonen in de stad bereikbaar te houden voor met name jonge
  stedelingen.

Expeditie Gratis Wonen werkt volgens de befaamde VOORT-methode. En nodigt innovators, partners, co-makers, startups en vrije geesten uit om met ons mee te denken over gratis wonen in Nederland. Want zonder elkaar geen expeditie.